Theater Academy

Wat is de Theater Academy?

Vanwege het enorme enthousiasme om mee te doen aan de muzikale theaterproductie is in 2014 Theater Bonhoeffer gestart met de Theater Academy. Hier krijgen onderbouwers een jaar lang de kans om speltraining te volgen onder leiding van studenten van het Nova College. Samen met de theaterdocenten maken de leerlingen hun eigen eindvoorstelling. Ouders en bekenden kunnen rond februari komen kijken naar de eindpresentatie.

Theater Academy per jaarlaag:

Theater Academy 2017/2018

Theater Academy 2016/2017

Theater Academy 2015/2016

Theater Academy 2014/2015